24H

Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Toàn văn các nghị quyết sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội: www.quochoi.vn.