Đà Nẵng: Khai thác đất trái phép ở Khu Công viên phần mềm số 2

Sở Tài nguyên và Môi trường xác định có việc khai thác, vận chuyển đất trái phép tại dự án Khu Công viên phần mềm số 2.