Giá trị kép về vị trí của bộ đôi toà tháp Bada Tower, San Tower

Dù nhu cầu thị trường biến động như thế nào thì vị trí luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất để định giá cũng như đảm bảo cho tốc độ gia tăng giá bền vững của bất động sản. Nhận định này được minh chứng tại Bada Tower và San Tower (Hạ Long, Quảng Ninh).