Nỗ lực chăm lo tết cho giảng viên

Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) tại TPHCM vẫn cố gắng dành hàng chục tỷ đồng để chăm lo tết cho giảng viên, người lao động. Thậm chí, nhiều trường còn có mức thưởng cao hơn năm trước.