Hồ Xuân Hương - nữ sĩ vượt tầm thời đại

(Chinhphu.vn) - Thân thế và sự nghiệp của nữ sĩ Hồ Xuân Hương luôn được thế hệ sau tôn vinh và lan tỏa những giá trị cao đẹp, nhân văn cũng như những khát vọng trong các tác phẩm thi ca của bà.