Trao Giải thưởng sáng tạo và tuyên dương công dân tiêu biểu TP Thủ Đức

Ngày 23-1, TP Thủ Đức tổ chức tổng kết đợt hoạt động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập (1-1-2021 – 1-1-2022); Trao tặng Giải thưởng sáng tạo và tuyên dương công dân tiêu biểu TP Thủ Đức lần 1, năm 2021.