Phân khúc bất động sản nào sẽ là điểm sáng trong năm tới?

29/11/2022 09:04

Bất động sản công nghiệp là phân khúc được dự báo sẽ có nhiều cơ hội bứt phá trong thời gian sắp tới.

Bất động sản công nghiệp là phân khúc được dự báo sẽ có nhiều cơ hội bứt phá trong thời gian sắp tới.